ساعت کاری انجمن:شنبه تا چهارشنبه : ۹:۰۰ - ۱۶:۰۰
۰۲۱۸۸۵۰۰۶۰۰ info@gapep.ir

اعضای هیئت مدیره انجمن

خانه/اعضای هیئت مدیره انجمن

اعضای هیئت مدیره انجمن

 

1. آقای حیدرذوالفقاری رییس هیات مدیره
2. آقای علی اکبر مالکی نایب رییس
3. آقای محمود لاهوتیان خزانه دار
4. آقای حسین مردان خانی دبیر و عضو اصلی هیت مدیره
5. آقای علیرضا مزینی عضو اصلی هیات مدیره

شبکه های اجتماعی ما